La Junta

President: Francisco Font i Planas

Secretari:  Sergi Boronat i Rebull

Tresorer:   Jaume Fabró i Marcet

Vocal:         Carles Anducas i Pous

Vocal:         Ramón Valls i Arnau

Vocal:         Victor Cantó i Atienza

Vocal:         Manel Benet i Mataix