31 març 2013

Expo Tren 4ª Edició – Lleida –

En aquesta edició vam ser amb set mòduls que tenim acabats.